[ΠΙΣΩ]

Γωνιά κεντρικού στεγάνωσης (EPDM)

Κατάλληλο για

  • MU 2500
  • MU 2500 THERMAL
  • MU 2700

Ποσότητα: 100 m