[ΠΙΣΩ]

P.30-31

Πάτημα κουμπωτό

NP01E

Σφήνα πάχους 1mm

550

Τάκκος μονός

5550ΔΣ

Τάκκος διπλός (ΣΚΛΗΡΟΣ)

2530 / 3mm

Πάχη (3 x 24 x 109)
3mm

Γ.Σ 25

Γωνιά κεντρικού στεγάνωσης (EPDM)

Ν583

Γωνία ευθυγράμμισης πλαστική

NP02E

Σφήνα πάχους 2mm

Γ5800

Γωνιά αντικουνουπικού
Διά: MU274

5550Μ

Τάκκος διπλός (ΜΑΛΑΚΟΣ)