[ΠΙΣΩ]

31260 – 10 x 1

10 x 1
Ποσότητα: 1000 τεμ.

26660 – 10 x 3/4

10 x 3/4
Ποσότητα: 1000 τεμ.

26680 – 10 x 1/2

10 x 1/2
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 1 1/4

8 x 1 1/4
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31490 – 75 x 150

75 x 150
Ποσότητα: 100 τεμ.

31260 – 10 x 1 1/2

10 x 1 1/2
Ποσότητα: 500 τεμ.

26660 – 10 x 1

10 x 1
Ποσότητα: 1000 τεμ.

26680 – 10 3/4

10 x 3/4
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 1 1/2

8 x 1 1/2
Ποσότητα: 1000 τεμ.

Μ 6.3 – 14 x 63.5

6.3 x 63.5
Ποσότητα: 1000 τεμ.