[ΠΙΣΩ]

520B

Διπλό γυαλί 20.5 mm
Βάθος: 12 mm

Ν85Α

Γωνιά ευθυγράμμισης μεταλλική
Διά: MU928

521A-P

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 12 mm

NP21

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

3109

Πλαστικό σκαλιού με ασφάλεια
Αποκοπή αλουμινίου 60mm

Ν526Ν

Τερματικό διά συρόμενες θύρες

550

Τάκκος μονός

5550ΔΣ

Τάκκος διπλός (ΣΚΛΗΡΟΣ)

P5531A

Πάτημα φύλλου

ΓΣ75

Γωνιά κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης