[ΠΙΣΩ]

530

Πάτημα βιτρίνας

Ν.7 2000Α

Τάππος για Ζ & Τ κάτω από θύρες

NP19P

Σφήνα γυαλιού 19.5MM (PIVOT)
Πάχος: 10mm

NP1400

Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης
Διά: MU2000TH

Ν2075

Πλαστική γωνιά συνδέσεως (Φωλιά)

ΤΚ/Ν1

Τάπποι κατεβάτες no. 1

578 / 12

Ελαστικό διά κάγκελο
Γυαλί 12mm
Πάχος: 4mm

Α520Δ

Διά διπλό γυαλί 20.5mm

523SP

Διπλό γυαλί 23mm
Βάθος: 12 mm

55-30E

Πάτημα γυαλιού κουμπωτό