[ΠΙΣΩ]

P1

Πλαστικό σκαλιού
(Τερματικό ασφαλείας)

519

Διπλό γυαλί 19.5mm
Βάθος: 11 mm

NP3002

Γωνιά οδηγού

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

520Δ

Διπλό γυαλί 20.5mm
Βάθος: 11 mm

532Σ

Φάτσημα περσιάνας με σκληρή βάση

5530Μ

Πάτημα μαλακό

633

Διά γυαλί 33.5mm

ΤΚ/Ν1Α

Τάπποι κατεβατή no. A

5555

Τάκκος διά MU2500