[ΠΙΣΩ]

533Μ

Κατωκάση

5531Π

Φούσκα με σκληρή βάση διά μπογιά

635

Διά γυαλί 35.5mm

2530 / 2mm

Πάχη (2 x 24 x 109)
2mm

P2823

Εξωτερικό ελαστικό στεγάνωσης

ΝΤ941

Τάππος περίφραξης αλουμινίου

484

Ελαστικό λεπίδα διά κάγκελο
Γυαλί 16-20mm

Α5529

Πέρλα διά περσιάνες

506

Μονό γυαλί 6mm
Βάθος: 9 mm

Ν3000Α

Ελαστικό στεγάνωσης οδηγού