[ΠΙΣΩ]

521A-P

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 12 mm

NP21

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

3109

Πλαστικό σκαλιού με ασφάλεια
Αποκοπή αλουμινίου 60mm

Ν526Ν

Τερματικό διά συρόμενες θύρες

550

Τάκκος μονός

5550ΔΣ

Τάκκος διπλός (ΣΚΛΗΡΟΣ)

P5531A

Πάτημα φύλλου

ΓΣ75

Γωνιά κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης

P530135

Ελαστικό στεγάνωσης φυσερού κουμπωτό

575 / 16

Ελαστικό διά κουπαστή
Διά: MU575
Γυαλί 16mm