[ΠΙΣΩ]

522TH (E)

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 12 mm

531Α

Φούσκα διά λαμαρίνα 2mm

5530

Πάτημα με σκληρή βάση

631

Διά γυαλί 31.5mm

Ν889

Πλαστική επιπρόσθετη εμπλοκή διά σύρτη

Α03121

Τάπποι κατεβάτης Α-Β

ΤΚ35Β

Τάπποι κατεβάτες GMI no. Β
Διά MU53209

Ν938

Τάπα για κουπαστή
Διά: MU 938

Ν12000

Ελαστικό στεγάνωσης

522Ν

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 12mm