[ΠΙΣΩ]

ΣΠΜ

Στόπερ ανοιγόμενης πόρτας

700 (100m)

Λάστιχο γωνιά για γυαλί βιτρίνας επίπλων

701 (100m)

Λάστιχο φούσκα ''oval'' για ξύλινες θύρες

701Α (100m)

Λάστιχο φούσκα “ στρογγυλή” για ξύλινες θύρες

701Β (70m)

Λάστιχο πλαϊνό “ ανοικτή” για ξύλινες θύρες

7001Β (70m)

Λάστιχο πλαϊνό “ κλειστό” για ξύλινες θύρες

703 (70m)

Λάστιχο πλαϊνό “ κλειστό” για ξύλινες θύρες με σκληρό

Ν76

Φλάντζα στρογγυλή

Ν77

Γωνιά πλαστική

Ν.Τ.77

Καπάκι για γωνιά πλαστική