[ΠΙΣΩ]

Ν25

Τάππος διά πασαμάνο 25 x 25

Ν600 Μ1/Α1/Γ1

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 40mm

Ν600 Μ2/Α2/Γ2

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 52mm

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

Ν600 Μ3/Α3/Γ3

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 57mm

ΣΠΜ

Στόπερ ανοιγόμενης πόρτας

700 (100m)

Λάστιχο γωνιά για γυαλί βιτρίνας επίπλων

701 (100m)

Λάστιχο φούσκα ''oval'' για ξύλινες θύρες

701Α (100m)

Λάστιχο φούσκα “ στρογγυλή” για ξύλινες θύρες

701Β (70m)

Λάστιχο πλαϊνό “ ανοικτή” για ξύλινες θύρες