[ΠΙΣΩ]

8/20

Spacer κολώνας μικρό

P.10

Γέφυρα πλάκας κλιπ

P.20

Γέφυρα πλάκας

Α 60

ΑΡΜΟΔΗΓΟΣ
60mm

Α 80

ΑΡΜΟΔΗΓΟΣ
80mm

Α 72

ΑΡΜΟΔΗΓΟΣ
72mm (Ζ)

Γ11

Γωνιά κολώνας (τρίγωνη)

Γ12

Γωνιά κολώνας με φτερό

Ν13

Νεροσταλάχτης για μπετόν

A 40

ΑΡΜΟΔΗΓΟΣ
40mm