[ΠΙΣΩ]

2009

Σχάρα για πισίνα υπερχείλισης

P15

Γωνιακή βάση σχάρας

P14

Γωνιά διά πισίνες

P16

Κρεμασμένη επένδυση (h)

P03

Ελαστική σφήνα διά επένδυσης

Τ4

Μονή ελαστική σφήνα

W / S

Water stop