[ΠΙΣΩ]

521A-P

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 12 mm

NP21

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

3109

Πλαστικό σκαλιού με ασφάλεια
Αποκοπή αλουμινίου 60mm

Ν526Ν

Τερματικό διά συρόμενες θύρες

521A

Διπλό γυαλί 21.5 mm
Βάθος: 12 mm

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

523

Διπλό γυαλί 23.5 mm
Βάθος: 12 mm

NP22

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

N3000P

Ελαστικό στεγάνωσης οδηγού

Ν3200Β

Ελαστικό στεγάνωσης οδηγού με νεροχύτη