[ΠΙΣΩ]

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

518Δ

Διπλό γυαλί 18.5mm
Βάθος: 12 mm

Ν12000

Ελαστικό στεγάνωσης

522Ν

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 12mm

P1

Πλαστικό σκαλιού
(Τερματικό ασφαλείας)

519

Διπλό γυαλί 19.5mm
Βάθος: 11 mm

NP3002

Γωνιά οδηγού

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

520Δ

Διπλό γυαλί 20.5mm
Βάθος: 11 mm

504

Μονό γυαλί 4mm
Βάθος: 9 mm