[ΠΙΣΩ]

31250 – 6 x 1/2

6 x 1/2
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 1/2

8 x 1/2
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 3/4

8 x 3/4
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 7/8

8 x 7/8
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 1

8 x 1
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 1 1/4

8 x 1 1/4
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 1 1/2

8 x 1 1/2
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 8 x 2

8 x 2
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 10 x 3/4

10 x 3/4
Ποσότητα: 1000 τεμ.

31250 – 10 x 1

10 x 1
Ποσότητα: 1000 τεμ.