[ΠΙΣΩ]

70C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας κουμπωτό

71C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας περαστό

55-30E

Πάτημα γυαλιού κουμπωτό

P.30-31

Πάτημα κουμπωτό

NP19E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 9 mm

NP20E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 8 mm

NP21E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

NP24E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 4 mm