[ΠΙΣΩ]

NP24E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 4 mm

NP25E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 3 mm

NP01E

Σφήνα πάχους 1mm

NP02E

Σφήνα πάχους 2mm

ΣΤ2075Ε

Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης

ΓΣ75Ε

Γωνιά κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης

NP19E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 9 mm

NP20E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 8 mm

NP21E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm