[ΠΙΣΩ]

NP02E

Σφήνα πάχους 2mm

Σ.Τ.Κ

Κεντρικό στεγάνωσης

P2823

Εξωτερικό ελαστικό στεγάνωσης

5531Ε

Φούσκα μαλακή

70C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας κουμπωτό

71C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας περαστό

P.30-31

Πάτημα κουμπωτό

NP25E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 3 mm

NP01E

Σφήνα πάχους 1mm