[ΠΙΣΩ]

5531

Φούσκα με σκληρή βάση

5531Ε

Φούσκα μαλακή

ΤΚ35Α

Τάπποι κατεβάτες GMI no. A
Διά MU53209

ΤΚ35Β

Τάπποι κατεβάτες GMI no. Β
Διά MU53209

ΠΠΤΜ

Τρυπητά για σταθερά φυλλαράκια

Ν250

Πλαστικός Σύρτης

N250/S

Πλαστικός σύρτης σπανιολέτας

Ν880

Πλαστικό αντικρινό σύρτη διπλό

Ν887

Πλαστικό αντικρινό σύρτη μονό

Ν889

Πλαστική επιπρόσθετη εμπλοκή διά σύρτη