[ΠΙΣΩ]

520Α

Διπλό γυαλί 19.5 mm
Βάθος: 12 mm

Ν85

Γωνιά ευθυγράμμισης πλαστική
Διά: MU928

520B

Διπλό γυαλί 20.5 mm
Βάθος: 12 mm

Ν85Α

Γωνιά ευθυγράμμισης μεταλλική
Διά: MU928

521A

Διπλό γυαλί 21.5 mm
Βάθος: 12 mm

522

Διπλό γυαλί 22.5 mm
Βάθος: 12 mm

523SP

Διπλό γυαλί 23mm
Βάθος: 12 mm

524

Διπλό γυαλί 23.5mm
Βάθος: 12 mm

524A

Διπλό γυαλί 24.5mm
Βάθος: 12 mm

525

Διπλό γυαλί 25.5mm
Βάθος: 12 mm