[ΠΙΣΩ]

ΤΜ12Γ

Τάπποι 12mm (γεμάτοι)

ΤΜ10

Τάπποι 10mm (κενοί)

Ν600 Μ2/Α2/Γ2

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 52mm

504

Μονό γυαλί 4mm
Βάθος: 9 mm

505

Μονό γυαλί 5mm
Βάθος: 9 mm

519

Διπλό γυαλί 19.5mm
Βάθος: 11 mm

506

Μονό γυαλί 6mm
Βάθος: 9 mm

518

Διπλό γυαλί 18.5mm
Βάθος: 11 mm

520

Διπλό γυαλί 20.5mm
Βάθος: 11 mm

521

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 11 mm