[ΠΙΣΩ]

NP21E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

N250/S

Πλαστικός σύρτης σπανιολέτας

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

Ν880

Πλαστικό αντικρινό σύρτη διπλό

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

Ν887

Πλαστικό αντικρινό σύρτη μονό

NP24E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 4 mm

Ν889

Πλαστική επιπρόσθετη εμπλοκή διά σύρτη

NP25E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 3 mm

NP01E

Σφήνα πάχους 1mm