[ΠΙΣΩ]

NP21E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

Ν880

Πλαστικό αντικρινό σύρτη διπλό

ΣΤ2075

Κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

Ν887

Πλαστικό αντικρινό σύρτη μονό

5531Ε

Φούσκα μαλακή

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

Ν889

Πλαστική επιπρόσθετη εμπλοκή διά σύρτη

55-30E

Πάτημα γυαλιού κουμπωτό

NP24E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 4 mm