[ΠΙΣΩ]

Ν85Α

Γωνιά ευθυγράμμισης μεταλλική
Διά: MU928

Ν584

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU925

Ν584Α

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU926

5109

Ελαστικό σκαλιού

525

Διπλό γυαλί 25.5mm
Βάθος: 12 mm

Ν3111

Γωνιά συνδέσεως διά φύλλο

526

Διπλό γυαλί 26.5mm
Βάθος: 12 mm

Ν583

Γωνία ευθυγράμμισης πλαστική

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

3109

Πλαστικό σκαλιού με ασφάλεια
Αποκοπή αλουμινίου 60mm