[ΠΙΣΩ]

Ν3111

Γωνιά συνδέσεως διά φύλλο

N3000P

Ελαστικό στεγάνωσης οδηγού

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

521TH

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 12 mm

525

Διπλό γυαλί 25.5mm
Βάθος: 12 mm

522TH

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 12 mm

526

Διπλό γυαλί 26.5mm
Βάθος: 12 mm

523TH

Διπλό γυαλί 23mm
Βάθος: 12 mm

523

Διπλό γυαλί 23.5 mm
Βάθος: 12 mm

5103

Ελαστικό σκαλιού