[ΠΙΣΩ]

526

Διπλό γυαλί 26.5mm
Βάθος: 12 mm

Ν584

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU925

Ν600 Μ3/Α3/Γ3

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 57mm

Ν584Α

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU926

Ν3000Α

Ελαστικό στεγάνωσης οδηγού

N5584

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU2461

521A-P

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 12 mm

Ν85

Γωνιά ευθυγράμμισης πλαστική
Διά: MU928

522Ν

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 12mm

Ν85Α

Γωνιά ευθυγράμμισης μεταλλική
Διά: MU928