[ΠΙΣΩ]

Ν600 Μ2/Α2/Γ2

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 52mm

Ν524

Τερματικό σκαλιού χονευτό

521Δ TH

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 11 mm

522Δ ΤΗ

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 11 mm

Ν585

Γωνιά ευθυγράμμισης φύλλου πλαστική

Ν585Α

Γωνιά ευθυγράμμισης φύλλου πλαστική

Ν526Ν

Τερματικό διά συρόμενες θύρες

Ν3200Β

Ελαστικό στεγάνωσης οδηγού με νεροχύτη

Ν584

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU925

Ν584Α

Γωνιά κορνίζας
Διά: MU926