[ΠΙΣΩ]

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

70C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας κουμπωτό

NP24E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 4 mm

71C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας περαστό

NP25E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 3 mm

55-30E

Πάτημα γυαλιού κουμπωτό

NP01E

Σφήνα πάχους 1mm

P.30-31

Πάτημα κουμπωτό