[ΠΙΣΩ]

NP22

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

NP23

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

NP24

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 4 mm

NP19E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 9 mm

NP20E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 8 mm

NP21E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 7 mm

NP22E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 6 mm

Ν600 Μ4/Α4/Γ4

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 76mm

NP23E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 5 mm

70C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας κουμπωτό