[ΠΙΣΩ]

Σ.Τ.Κ

Κεντρικό στεγάνωσης

P2823

Εξωτερικό ελαστικό στεγάνωσης

Γ.Σ 25

Γωνιά κεντρικού στεγάνωσης (EPDM)

Ν2500

Γωνιά ευθυγράμμισης

Ν85

Γωνιά ευθυγράμμισης πλαστική
Διά: MU928

Ν85Α

Γωνιά ευθυγράμμισης μεταλλική
Διά: MU928

Ν583

Γωνία ευθυγράμμισης πλαστική

5531Ε

Φούσκα μαλακή

70C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας κουμπωτό

71C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας περαστό