[ΠΙΣΩ]

71C

Σφουγγαράκι φύλλου και κάσιας περαστό

P.30-31

Πάτημα κουμπωτό

NP25E

Σφήνα γυαλιού
Πάχος: 3 mm

NP01E

Σφήνα πάχους 1mm