[ΠΙΣΩ]

521Β

Διπλό γυαλί 22.5mm
Βάθος: 11 mm

Ν85Α

Γωνιά ευθυγράμμισης μεταλλική
Διά: MU928

Ν600 Μ2/Α2/Γ2

Ασφάλεια Παραθύρου / Θύρας
Μήκος πίρου: 52mm

Ν524

Τερματικό σκαλιού χονευτό

518Δ

Διπλό γυαλί 18.5mm
Βάθος: 12 mm

520Δ

Διπλό γυαλί 20.5mm
Βάθος: 11 mm

521Δ

Διπλό γυαλί 21.5mm
Βάθος: 11 mm

519Δ (Ε)

Διπλό γυαλί 19.5mm
Βάθος: 11 mm

520Δ (Ε)

Διπλό γυαλί 20.5mm
Βάθος: 11 mm

Ν585

Γωνιά ευθυγράμμισης φύλλου πλαστική