[ΠΙΣΩ]

578 / 12

Ελαστικό διά κάγκελο
Γυαλί 12mm
Πάχος: 4mm

578 / 10

Ελαστικό διά κάγκελο
Γυαλί 10mm
Πάχος: 5.5mm

578 / 16

Ελαστικό διά κάγκελο
Γυαλί 16mm
Πάχος: 2mm

PU578

Τάπα για προφίλ βάσης καγκέλου

PU560

Τάκκος βάσης για γυαλί 10-16mm