[ΠΙΣΩ]

ΣΠ8

Ροδέλα διά στύλο στόπερ πόρτας
Πάχος: 8mm

ΣΠ45

Πλαστικός στύλος διά στόπερ πόρτας
Ύψος: 45mm

ΤΜ12

Τάπποι 12mm (κενοί)

ΣΠΜ

Στόπερ ανοιγόμενης πόρτας

ΤΜ12Γ

Τάπποι 12mm (γεμάτοι)

2530 / 2mm

Πάχη (2 x 24 x 109)
2mm

ΤΜ10

Τάπποι 10mm (κενοί)

2530 / 3mm

Πάχη (3 x 24 x 109)
3mm

Ν20

Τάππος διά πασαμάνο 20 x 20

2530 / 4.5mm

Πάχη (4.5 x 24 x 109)
4.5mm